قوانین خرید محصولات دارای ضمانت خرید پس از بافت


بافنده محترم

رعایت نکات زیر در بافت محصولات دارای ضمانت خرید توسط شرکت الزامی میباشد و در صورت عدم رعایت, محصول بافته شده بدون هیچگونه تعهدی برگشت داده می شود :


مورد اول ) قيمت های درج شده در ضمانت نامه براي فرش و تابلوفرش هاي بافته شده بدون ايراد و با بافت استاندارد ميباشد لذا طبيعي است كه در صورت مشاهده عیوب بافت که با انجام هزینه های مرمت و رفوگری قابل رفع باشد دستبافته ها از حالت تضمين خريد خارج شده و با توافق طرفين دستبافته خريد ميشود. (( تشخيص كيفيت بافت و همچنين وجود هرگونه عیب در دستبافته ها فقط توسط كارشناسان شركت انجام ميشود )) . منظور از استاندارد بودن بافت یعنی اندازه اصلی و استاندارد درج شده , عدم ترنج دار شدن دستبافته , عدم چندچین پود , عدم اجرای صحیح پودکشی , عدم جویدگی یا درهم شدن پرزها , عدم جفتی بافی یا تقلب در بافت , عدم سرکجی و موارد کلی دیگر در بافت فرش و تابلوفرش .

مورد دوم ) فقط محصولاتی که در فروشگاه اینترنتی شرکت به صورت ضمانت خرید مشخص شده باشند شامل این طرح می شوند و برگه ضمانت نامه هنگام ارسال محصول داخل بسته قرار میگیرد . لذا بعد از بافت ارسال برگه ضمانت نامه فوق به همراه دستبافته الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال برگه ضمانت نامه ، دستبافته عودت داده خواهد شد .

مورد سوم ) باركد تمامي محصولات بافته شده بايد ابتداي كار توسط بافنده استعلام شده باشد تا از صحت و اصل بودن نخ و نقشه اطمينان حاصل نمايد لذا در صورت عدم استعلام بارکد محصول , آن محصول از حالت ضمانت خرید خارج میشود .

مورد چهارم ) محصولات بافته شده فقط طبق زمانبندی درج شده بر روی ضمانت نامه خریداری می شوند و زودتر از موعد درج شده امکان خرید توسط شرکت فراهم نمیباشد مگر تعویض با نخ و نقشه جدید که مابه التفاوت مبلغ در سررسید ضمانت نامه تسویه میگردد . همچنین در صورت گذشت 7روز از زمان درج شده در ضمانت نامه و عدم ارسال دستبافته به شرکت خرید توسط شرکت انجام نمی پذیرد .
مورد پنجم ) با توجه به حجم محصولات ارسالی به شرکت ، در صورت تایید دستبافته ، تسویه حساب مبالغ ضمانت خرید  تا 30 روز بعد واریز می گردد .

مورد ششم ) تمامي محصولاتي كه براي شركت ارسال ميشود بايد پرداخت و شسته نشده و به صورت خام باشد .

مورد هفتم ) فقط محصولاتی که دارای عرض کار بیش از 900 گره  میباشند به صورت نقشه چرخیده ( معکوس ) مورد ضمانت خرید قرار میگیرند و مابقی محصولات باید با نقشه عادی و معمول مورد بافت قرار گیرند ( امکان ارسال نقشه 2 و یا 3نفره برای هر مورد امکان پذیر میباشد ) .

مورد هشتم ) هزينه ارسال محصولات بافته شده به دفتر شركت به عهده بافنده ميباشد و در صورت عدم قطعي شدن خريد دستبافته, هزينه عودت محصول نيز به عهده بافنده ميباشد .خرید محصولات دارای ضمانت خرید  به منزله مطالعه و قبول تمامی شرایط ذکر شده  توسط مشتری میباشد .